Hezkuntza Sistema propioaren beharra azpimarratzen da Euskal Herria Bildutik, horregatik, Hezkuntza Sistema propioa garapenari zuzendutako lege egitasmo, programa eta ekimen zehatzak sustatuko ditu EHBilduk.

Euskal Herriko kultura, identitatea eta hizkuntzaren transmisioa bermatzeko Euskal Curriculuma osatu eta martxan jarriko dugu.

Justizia sozialean oinarritutako finantziazio eredua bultzatuko dugu, azkeneko xedea doakotasuna izanik hezkuntza eragileekin batera, denboran eta faseetan kokatutako plangintza diseinatuko dugu.

Hezigune integralaren eredua bultzatuko da eta familia eta komuniatearen inplikazioa areagotzeko estrategiak jarriko dira martxan. Ikastetxeen autonomia indartzeko eta berrikuntza bultzatzeko laguntza zerbitzuen sarea artikulatua osatuko du EHBilduk.

Ikasle guztien aukera berdintasuna bermatzea da gure konpromisoa, horregatik, Irakaskuntza/Ikaskuntza prozesuak, ikasgeletan sortzen den ikasleen aniztasun, sozial, kultural eta etnikoetara egokitzea dugu helburu, baita ere, premia bereziak dituztenen inklusioak sortzen dituen beharretara ere.

Hezkuntza eta lan munduaren arteko loturak indartzeko ekimenak jarriko ditugu martxan eta Euskal Lanbide Heziketako lege egitasmoa burutuko du EHBilduk.

Euskal Herriko Unibertsitate sistema propioa ez izateak sortzen dituen hutsuneak gainditzeko politikak sustatuko ditugu, haien artean: barruti propioa izatea. Euskal Herriko beste lurraldeetako unibertsitatearekiko akordioak bultzatuko ditugu. Era berean, ikerketa eremuen definizio esparrua Euskal Herrian kokatuko du EHBilduk.

Kultura politiketan sormen artistikoaren, ikuskarien, ekoizpenen, kultura industrien, sustapenaren arteko oreka bilatu behar da, baina sormenak izan behar du ardatza, abiapuntua. Kulturaz ari garenean oinarrizko kulturak, herri eragile desberdinengandik datozenak bultzatzea eta garatzea izango da gure erronka nagusia.

Bestalde, Kultur ondarea berreskuratu, zaindu eta zabaldu nahi dugu eta, horretarako, Kultur ondarearen transmisioa eta ikerketa bultzatzeko ekimenak jarriko dira martxan.

Kultura kudeatzeko eredu berriak landuko ditugu. Oinarrizko kultur adierazpenak garatzerako orduan oreka bilatu behar da administrazio publikoen eta eragileen arteko harremanean. Auzolan eta sarearen ideiak azpimarrarratu nahi ditugu.

Bi estrategia hauen bidez, alde batetik, eragileen parte hartzea bermatu nahi dugu eta, bestetik, kultur eskaintzan dagoen atomizazioa ekidin nahi dugu.

En cuanto al deporte, será tarea del Gobierno diseñar e implantar un modelo deportivo vasco y para ello dirigirá sus esfuerzos a articular espacios de trabajo en común con los demás territorios de Euskal Herria para superar el marco competencial actual, conseguir para la CAE la capacidad real de ejercicio de la competencia exclusiva en materia de deporte. Pretendemos desarrollar un modelo propio de asociacionismo deportivo de segundo grado (federaciones deportivas) que supere el actual entramado federativo e implantar el marco vasco de competición como ámbito de referencia para el desarrollo del deporte vasco de rendimiento y alto rendimiento.

Aun teniendo cada área su propia vida, la educación, la cultura y el deporte constituyen tres espacios totalmente conectados entre sí. Los tres forman parte del proceso de educación tanto individual como colectivo, siendo asimismo áreas fundamentales del bienestar.

Educación, como proceso de creación, construcción y transmisión de conocimiento y valores. Cultura, como vía para la creación, conocimiento y disfrute individual y colectivo. Deporte, como herramienta para el disfrute, la socialización y el fortalecimiento de la identidad colectiva. La educación, como transmisora de la cultura; el deporte como vía de cohesión... y los tres como ingredientes de una educación integral.

El desarrollo de las personas y de los pueblos precisa de una educación sólida integral, y nuestro objetivo es promover un proceso integral de educación basado en la responsabilidad personal y colectiva, en la solidaridad, la participación y la justicia. Esa es la visión de EH Bildu sobre la educación: educación integral para conseguir un pueblo libre constituido por personas euskaldunes, plurilingües, libres, participativas, autónomas, creativas, críticas y emprendedoras.

En esa senda, EH Bildu toma el compromiso de comenzar a construir un sistema de Educación propio. Un sistema con visión integral, basado en la igualdad de oportunidades. Público e innovador. Construido a partir de las necesidades de Euskal Herria. Que comience en la educación infantil, llegando hasta la Universidad y que englobe tanto la educación formal como la no-formal, la educación reglada y la no reglada. Que cuente con un curriculum propio, creado desde y para Euskal Herria, con la identidad euskaldun como eje que garantice la inclusión.

En el apartado de la cultura, tomamos el compromiso de construir un nuevo modelo propio, priorizando la cultura en euskara y entendiendo la interculturalidad como riqueza. Poniendo los medios necesarios para una cultura creada desde el pueblo y al servicio de la ciudadanía.

En el apartado deportivo, suscribimos nuestro compromiso para crear un nuevo modelo, superando la actual visión competitiva, y situando al deporte como parte importante del proceso educativo integral.

Así, nos comprometemos a ofrecer a la ciudadanía el poder practicar deporte de calidad y en buenas condiciones. Impulsaremos la práctica deportiva en todos los niveles, cualquiera que sea el sexo y la edad; con el objetivo de conseguir una sociedad con buena calidad de vida, cohesionada y saludable. Para ello, debemos superar el marco legislativo vigente, y dotarnos de medios económicos, humanos y de conocimiento suficientes.

En todo ese camino, EH Bildu adquiere el compromiso de compartir todas las decisiones que nos lleven hacia esos nuevos modelos con los agentes culturales, educativos y deportivos de nuestro país.

Nacida en Getxo (Bizkaia) hace 62 años; reside en Durango (Bizkaia).

Licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Licenciada en Ciencias de la Educación por la UNED. Doctora en Ciencias de la Educación (EHU).

Ha ejercido profesorado en la Escuela de Enseñanza de Eskoriatza. Actualmente es profesora en la Facultad HUHEZI de Mondragon Unibertsitatea.

Ha participado en varias asociaciones por la promoción del euskara, siendo una de las fundadoras de la asociación Berbaro de Durango. Ha participado en varias iniciativas ciudadanas a favor de la Escuela Pública Vasca.