Esatetik egitera; pertsonaren garapen integrala lortzeko hezkidetza da bidea

Eskola mistoa izatetik, eskola hezkidetzailera pausoa ematea ezinbestekoa da.

rol, balore, portaerak, e.a. kontutan hartu gabe heztea da. Neska eta mutilen izaera ezberdintasunak onartuz, aukera berdintasunean oinarritutako hezkuntza parekidea.

EH Bilduk jarraipen zuzena egin dio Hezkidetza eta Genero-indarkeriaren prebentzioa lantzeko Hezkuntza sailak abian ipinitako planari. Baliabide nahikoa ipintzea eskatu dugu, aurrekontuetan diru partida nahikoa onartzea eta irakasle eta langileentzat kalitatezko formazioa.