Herritarren Askatasunen sailaren programa lau ataletan banatuta dago, lau direlako gure egiteko handienak:

Lehenengo neurria, logikoa den moduan, giza eskubideei dedikatzen diogu. Izan ere, iraganean gertatutako bortxaketak aitortuz eta erreparatuz, gaur egun gerta daitezkeenak prebentzioaren bitartez ekidituz eta etorkizunean berriro ez gertatzearen bermeak landuz, herritar guztien eskubide guztien errespetua beste edozein lehentasun gainetik jarri nahi dugu.

Queremos una justicia nuestra, autóctona, natural. No podemos permitir que los casos que afectan a ciudadanos vascos, sobre todo aquellos de contenido político, se lleven a tribunales extraños, para asegurar así en qué sentido fallen. Porque fallaron. Reclamaremos la atribución de todas las competencias jurisdiccionales a los órganos judiciales del País Vasco en pos de una justicia propia, eficaz, rápida y de calidad presidida por los principios básicos de independencia e imparcialidad.

Ejerceremos la competencia de organizar un sistema penitenciario propio, garante de los derechos y la dignidad de las personas presas y orientado a su rápida incorporación a la comunidad. Zehazki, preso politikoen egoera errezteko eta konpontzeko behar diren urratsak emango ditugu. Euskal Presoak Euskal Herrian egon behar dute, bere inguru familiar eta sozialaren harreman normaldu batekin. Bultzatuko dugu prozesu bat sufritu izan dugun gatazkaren ondorio guztiak, baita presoena ere, konpondu daitezen.

Un nuevo tiempo político requiere nuevas estructuras políticas. Enfrentaremos una intensa reforma de la Ertzaintza para convertirla en una policía de servicio, no represiva, imbricada e implicada en los aconteceres de la comunidad, respetuosa de la pluralidad social, cultural, lingüística y política de la ciudadanía vasca. Realizaremos las gestiones oportunas para la absoluta desmilitarización del territorio vasco.

Horrela, konpromiso hartzen dugu, eztabaida publiko zabal baten bitartez, egitura judizial, penitentziario eta polizialak sakonki erreformatzeko, denbora politiko berriari egokituak izan daitezen, herritarren beharrekin bat etor daitezen.